You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer AbroadVolunteer Overseas
Click to Καλέστε μας στο:
+44 (0) 1273 007230


Εθελοντισμός στο εξωτερικό με παιδιά σε Ορφανοτροφεία και κέντρα φροντίδας

Volunteering Abroad With Children

Σαν εθελοντής φροντίδας που εργάζεται σε ορφανοτροφείο ή κέντρο φροντίδας, θα βοηθήσεις τα παιδιά να αποκτήσουν βιοτικές ικανότητες που θα δίδασκαν κανονικά οι γονείς τους. Με την συμμετοχή σου στη καθημερινή διαχείρηση του οικήματος – να φροντίζεις τα παιδιά να τρέφονται, να πλένονται και να ντύνονται, και δίνοντάς τους προσωπική φροντίδα – θα έχεις μία πραγματικά θετική επίδραση στη ζωή τους.

Υπάρχει πάντα χώρος γιά να γίνει χρήση των ταλέντων ή των ενδιαφερόντων σου. Η τέχνη, η χειροτεχνία και η μουσική αποτελούν πάντα δημοφιλείς δραστηριότητες και πολλές θέσεις φροντίδας έχουν εξωτερικούς χώρους όπου μπορείς να παίξεις παιχνίδια και αθλήματα. Πολλοί εθελοντές βοηθούν επίσης στο να μορφώνουν τα παιδιά σε ικανότητες προσωπικής υγιεινής και κοινωνικές ικανότητες.

Υπάρχουν ευκαιρίες σε πολλά ορφανοτροφεία να συμμετάσχουν οι εθελοντές μας περισσότερο στη «διδακτική» ή «ιατρική» πλευρά τής εργασίας τής φροντίδας. Μερικά ορφανοτροφεία έχουν ακόμα και σχολεία στον χώρο τους, όπου βοηθούν οι εθελοντές. Αν έχεις τις κατάλληλες ικανότητες μπορείς να παράσχεις και πρώτες βοήθειες σε παιδιά που τις χρειάζονται. Η εργασία που κάνουν οι εθελοντές μπορεί ναι είναι απαιτητική μερικές φορές αλλά η αντοχή και η ανθεκτικότητα των παιδιών θα σε εμπνεύσει να δείξεις επιμονή.

Η μέρα σου μπορεί να αρχίσει νωρίς γιά να βοηθήσεις να σηκωθούν τα παιδιά και να πάρουν το πρωϊνό τους. Όμως μπορεί να τελειώσεις επίσης νωρίς ή να έχεις μερικές ελεύθερες ώρες κατά το μεσημέρι πριν να γυρίσεις να παίξεις με τα παιδιά ή να διδάξεις βασικά μαθήματα το απόγευμα.

Εργασία εθελοντικής φροντίδας στο εξωτερικό με άτομα που έχουν αναπηρίες

Οι εθελοντές εργάζονται με μερικούς οίκους φροντίδας με ανθρώπους με σωματικές ή πνευματικές εμπειρίες, όπως άσυλα AIDS και σχολές γιά άτομα με ειδικές ανάγκες, τυφλούς ή κωφούς. Οι συνθήκες είναι συχνά πρωτόγονες και το προσωπικό μερικές φορές υπεραπασχολείται. Χρειάζονται εθελοντές γιά να προσφέρουν άλλο ένα ζευγάρι χέρια, βοηθώντας άτομα που είναι από τα πιο ευάλωτα τής κοινωνίας να ζήσουν μία πλήρη και ικανοποιητική ζωή.

Ενώ η επίδραση ενός εθελοντή θα είναι ωφέλιμη γιά την ανάθεση, με τη σειρά της η ανάθεση αυτή αποδεικνύεται συχνά να είναι ωφέλιμη και γιά τον εθελοντή. Το να έχεις ευθύνη για άλλους και να αναπτύσσεις προσωπικές σχέσεις σε ένα νέο πολιτιστικό περιβάλλον έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στην ανάπτυξη του ατόμου. Με τον υποστηρικτικό μας ρόλο το προσωπικό τής Projects Abroad έχει συνηθίσει να βλέπει τους εθελοντές να γυρνάνε στη πατρίδα τους με περισσότερη αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη κατανόηση του εαυτού τους και του κόσμου γύρω τους.

Εθελοντισμός στο εξωτερικό σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας, νηπιαγωγεία και με παιδιά του δρόμου

Projects Abroad volunteers playing with children at a Care placement in Morocco

Αν γίνεις εθελοντής σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ή σε νηπιαγωγείο θα εργαστείς με παιδιά διαφόρων ηλικιών. Θα βοηθήσεις με διάφορες εκπαιδευτικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως τέχνη, παιχνίδια και τραγούδια, και θα βοηθήσεις το τοπικό προσωπικό να αναπτύξει διεγερτικές καινούργιες ιδέες που θα κάνουν τα νέα παιδιά να ενδιαφερθούν γιά την μάθηση. Οποιαδήποτε ενθάρρυνση μπορείς να προσφέρεις συμβάλλει σημαντικά στην οικοδόμηση του αυτοσεβασμού και τής αυτοπεποίθησης του παιδιού.

Οι εθελοντές μπορούν να αναμιχθούν στην εργασία με παιδιά του δρόμου σε μερικούς απο τους προορισμούς μας. Θα μπορούσες να βοηθήσεις στην προετοιμασία δωρεάν τροφής, να παράσχεις συμβουλές προσωπικής υγιεινής και να διδάξεις γραμματοσύνη.

Σκοπός του προγράμματος φροντίδας και σχέδια διαχείρησης

Projects Abroad Care volunteer explains to young child how to cut using scissors

Η Projects Abroad τοποθετεί καθένα από τους εθελοντές φροντίδας μας σε ανάθεση όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Ο σκοπός μας γιά τα προγράμματα φροντίδας σε όλο τον κόσμο είναι να παράσχουμε βιώσιμη εκπαιδευτική υποστήριξη, φροντίδα και προστασία σε μειονεκτούντα παιδιά και σε ευάλωτες ομάδες γιά να αναζωογονήσουμε την φυσική, κοινωνική, αισθηματική και γνωστική τους ανάπτυξη.

Γιά να εργαστούμε προς το σκοπό μας αυτό, σε κάθε από τους προορισμούς μας κατασκευάζουμε ένα λεπτομερές σχέδιο διαχείρισης φροντίδας. Το σχέδιο διαχείρισης δημιουργείται βάσει των αναγκών του κάθε προορισμού. Τα σχέδια μας διαχείρισης ορίζουν τους στόχους μας γιά το καθε έτος και παραθέτουν τις πράξεις που έχουν γίνει γιά να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Ακολουθώντας τα σχέδια αυτά διαχείρισης μπορούμε μετά να αξιολογήσουμε την επίδραση που είχαμε στο τέλος του κάθε χρόνου και να θέσουμε καινούργιους στόχους γιά το επόμενο έτος. Μπορείς να διαβάσεις περισσότερες γενικές πληροφορίες γιά τα σχέδια διαχείρισης φροντίδας εδώ και να διαβάσεις τα σχέδια φροντίδας γιά ορισμένους προορισμούς στις σελίδες προγραμμάτων φροντίδας.

Choose a Care project:

General Care Projects
CARE PROJECTS FOR QUALIFIED VOLUNTEERS

Volunteering on a Care project as a qualified Social Worker, Psychologist, or Art Therapist

There is also scope to volunteer as a professional and put your skills to use. Projects Abroad has a skilled and qualified arm called Projects Abroad PRO. Our main focus is to match your skills with our partner organisation’s needs. Please click here to visit the Projects Abroad PRO Care pages of this website to find out more.

Tell your friends about this page:

Back to top ▲